Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Outlines Artwork
Kukkosenkatu 6
94600 Kemi
Y-tunnus: 2742313-4

posti(a)outlines.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Outlines Artwork
Pauli Maronen

3. Rekisterin nimi

Outlines Artwork -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • verkkokaupan tilausten käsittely
 • asiakassuhteiden hoitaminen
 • sähköpostimarkkinointi (valinnainen)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • osoitetiedot (katuosoite, huoneiston/talon/rapun numero)
 • postinumero ja postitoimipaikka
 • syntymäaika (ei pakollinen)
 • puhelinnumero (ei pakollinen)
 • yrityksen nimi (ei pakollinen)
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaushistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus, Outlines Artwork:in tilausjärjestelmä sekä mahdolliset Suomen lainmukaiset asiakastietojen ostot ulkopuolisilta tahoilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja elektronisesti suojatussa tilassa. ATK-pohjainen järjestelmä säilytetään lukitussa tilassa, joka on suojattu palomuuri-, käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin.

Tietoja välitetään sekä sisäisesti että ulkoisesti seuraaville ryhmille:

 • Niille yrityksen henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen.
 • Viranomaisille lain edellyttämällä tavalla (esimerkiksi sosiaali- ja veroviranomaisille)
 • Tilausten käsittelyn ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömille yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille (esim. tilausten maksamiseen ja toimittamiseen liittyvät tahot).

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä myös kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoittaa. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisteriasioista vastaavalle yritykselle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle yritykselle.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta sekä sukututkimusta varten. Kielto osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle yritykselle.